درجست‌وجوی‌« روح کردی» تئاتر

صادقی: به لطف سابقه 80 ساله‌ای که در تئاتر داریم، انجمن‌های نمایش و نیروهای فعال تئاتری ما در همه‌ شهرهای کردنشین تشکیل شده‌اند‌
امروز تئاتر کردستان را با نام دکتر «قطب‎الدین صادقی» می‎شناسند، یکی از مشاهیر کُرد که در کنگره‎ای به همین نام، مدتی پیش مورد ستایش قرار گرفت. شهر زادگاهش سنندج است