هزینه‌های درمان ناباروری تحت‌پوشش بیمه قرار می‌گیرد

معاون علمی و توسعه‌ای امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال 97 همه هزینه‌های ناباروری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و ردیف مستقل بودجه‌ای در این زمینه اختصاص داده شده است.