رشد 56درصدی درآمد خودروسازان

شرکت‌های خودروساز در 4ماهه امسال 11هزارو 300میلیارد تومان خودرو فروختند
آمارها نشان می‌دهد با وجود آنکه تعداد تولید خودرو در کشور 14درصد افزایش یافته اما میانگین کل درآمد حاصل از فروش شرکت‌های خودروساز دست‌کم 56درصد رشد کرده است.