سهم 6درصدی ساختمان و کشاورزی از وام بانکی

​​​​​​​تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات پرداخت شده در بهار امسال نشان می‌دهد که سهم هر یک از بخش‌های مسکن و ساختمان و کشاورزی از کل تسهیلات تنها 6درصد بوده درحالی‌که میزان وام پرداخت شده در 3‌ماه نخست امسال 50درصد بیشتر از بهار پارسال برآورد شده است.