واگذاری‌ ۳۸ هزار میلیارد ریال اموال دولت

سازمان خصوصی‌سازی‌ از واگذاری ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.