18
دو شنبه 2 اردیبهشت 1398
شماره 7643
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صدای استان‌ها

پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.

وعده یک ساله بازسازی خانه‌ سیل‌زدگان

مسئولان اعلام کرده‌اند بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در خوزستان، لرستان و گلستان تا یک سال دیگر به اتمام می‌رسد
گزارش
روزهای زیادی از وقوع سیل می‌گذرد. اوضاع در خوزستان هنوز به ثبات نرسیده و مردم بسیاری در این استان درگیر پیامدهای سیل هستند.