16
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
گودی کمر، اختلالی قامتی است و باید بررسی شود که به شکل اولیه است یا ثانویه. به شکل کلی وقتی گودی کمر زیاد است نشان‌دهنده این است که عضلات بدن در برخی نقاط ضعیف شده است.
سال تحصیلی جدید با وجود نگرانی های شدید والدین و در سایه سخت گیری های شدید وزارت بهداشت و اولیای مدرسه در سراسر کشور آغاز شد.

غریبه‌های آشنا

گفت‌وگو با مهاجران افغانستانی درباره تجربه زندگی در ایران
ز سال1200 هجری قمری که تهران پایتخت شد هر سال افراد زیادی از شهرها و روستاهای مختلف به این شهر مهاجرت کردند. اما فقط ایرانی‌ها نبودند که تهران را برای اقامت دائمی انتخاب کردند.
PDF دوشنبه 17 شهریور 1399
کوتاه سبک زندگی
گیاه آفتابگردان در دو نوع روغنی و آجیلی کشت می‌شود که نوع روغنی آن در مقابل امراض و آفات مقاوم بوده و سوددهی آن بالاتر است.