03
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شورا
شورای شهر تهران دیروز بعد از وقفه یک هفته‌ای تعطیلات محرم 5دستور جلسه داشت که نتیجه‌اش 4مصوبه بود.

سایه ساخت‌وساز بر کوچه باغ‌های جماران

طبق مصوبه مجلس، حفظ بافت جماران وظیفه قانونی شورای‌عالی شهرسازی و شهرداری است
گزارش
جماران تنها یک محله در شمالی‌ترین نقطه شهر تهران نیست؛جماران تنها یک محله قدیمی پایتخت محسوب نمی‌شود.این محله علاوه بر بافت سنتی و تاریخی یادآور زندگی امام‌خمینیره بنیانگذار انقلاب اسلامی است.