پس از شیوع کرونا 11هزار معتاد در تهران رها شدند

آمار نشان می‌دهد تعطیلی مراکز پذیرش معتادان سبب شده تا امروز بیش از 11هزار معتاد در خیابان‌های تهران رها شوند، این در شرایطی است که نزدیک به 5 میلیارد تومان به بهزیستی برای پذیرش جدید معتادان داده شده بود.