زنان شجاع، مسئولیت رأی مردم را می‌پذیرند

در روزهای نزدیک به انتخابات شورایاری‌ها از 12700 نفر که در انتخابات شرکت کرده‌اند، 25 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.