24
شنبه 15 شهریور 1399
شماره 8029
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ته‌سواد

صدای نامه‌نگاری‌ پیشه‌وری بااستالین هنوز در تاریخ بلند است
نثر
1320سال پرغوغای ایران بود با تبعید رضاخان قلدر و آزادی نسبی قلم. زمانه به‌کام کسانی شد که سال‌ها بدن و قلم حبس کرده بودند و جعفر پیشه‌وری هم دیوار محبس دیده بود و هم چشم به رفیق استالین داشت.
ویژه
اگر بخواهیم از نمایندگان شعر سنتی در سال‌های نخست قرن چهاردهم تنها یک نفر را انتخاب کنیم، بی‌تردید نخستین انتخاب پروین اعتصامی است.
وقتی بعد از هجوم متفقین به تهران و تبعید رضاشاه، دکتر صدیق بار دیگر به‌عنوان وزیر «فرهنگ» برگزیده شد، او فرصت لازم را برای انتقام از مین‌باشیان و آن سیلی‌ای که پیش‌تر بر صورتش نواخته بود، پیدا کرد.
تجسمی
با اینکه در هفتاد‌و‌نهمین جلسه شورای دانشگاه تهران، مورخ 9شهریور‌ماه سال1319 اساس‌نامه دانشکده هنرهای زیبا در 9ماده به تصویب شورای‌عالی دانشگاه به ریاست دکتر اسماعیل مرأت رسیده بود، اما دانشکده علناً محل مشخصی ندارد.

اکران زیر چکمه‌های متفقین

با اشغال تهران روس‌ها و انگلیسی‌ها درگیر رقابت برای نمایش فیلم‌هایشان شدند
سینما
سوم شهریور۱۳۲۰ تماشاگران مشغول تماشای فیلم‌های روی پرده بودند که متفقین به تهران حمله کردند و همزمان برق تهران قطع شد.
شهریور شعله‌ور مطبوعات

شهریور شعله‌ور مطبوعات

توقیف جراید یکی پس از دیگری
شاید گمان برود که در سال1320، با رفتن رضاخان، جراید و روزنامه‌نویس‎ها قدری فرصت نفس کشیدن پیدا کردند و در فضای مطبوعاتی کشور گشایشی رخ داد.
رونق چاپ و نشر با سرنگونی دیکتاتور
رونق چاپ و نشر با سرنگونی دیکتاتور
علی‌اکبر مشیرسلیمی و بنگاه داستان نوین
اشغال خاک ایران توسط متفقین به سقوط رضاشاه و برچیده شدن حکومت پلیسی او و انحلال نهادهای اختناق همچون سازمان پرورش افکار منجر شد.
PDF شنبه 15 شهریور 1399
کوتاه صفحه چهارم قرن
آگهی 3
نظام وفا‌آرانی نمایشنامه آموزشی «ستاره و فروغ» را برای اجرا در مدارس دخترانه تصنیف می‌کند.