الکاظمی امروز در تهران

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق امروز سه‌شنبه در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی و سیاسی به تهران سفر می‌کند.