ایران؛ گران‌ترین کشور جهان

میلسپو، سکان اقتصاد کشور را به‌ دست گرفت
بهار 1322 در حالی آغاز شد که دکتر میلسپو عملا سکان اصلاحات اقتصادی را به‌دست گرفته بود و این موضوع با حاشیه‌هایی همراه شد.