فاشیست‌ها در تهران

نیویورک تایمز از حزب ترقی گزارش می‌دهد
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی که به تاریخ 15 ژانویه 1928 24دی 1306 انتشار یافته، به نقل از گزارش‌های منتشره در مطبوعات اتریش، از تشکیل حزب فاشیست حزب ترقی در ایران خبر داد.