روزهای امجدیه شیرودی

اتفاقات تاریخی که در استادیوم قدیمی‌تهران رقم خورده است
تیم ملی فوتبال ایران، در نخستین تلاش‌اش برای حضور در المپیک، تاریخ‌ساز شد و در امجدیه، ‌در پی نمایشی قدرتمند صعودش به المپیک 1964 توکیو را قطعی‌کرد.