شهردار جدید و عرصه گسترده خدمت

پس از رایزنی، همفکری و بررسی‌های فراوان، شورای اسلامی شهر تهران با رأی قاطع، آقای محمدعلی افشانی را به‌عنوان شهردار تهران برگزید. این انسجام پشتوانه خوبی برای شهردار جدید به‌منظور پیشبرد اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه‌ای شهر است .