انتشار خاطرات ژاکوب از کن

مدیر پیشین جشنواره فیلم کن در کتابی ۸۰۰ صفحه‌ای به تاریخ این جشنواره پرداخت و از بزرگ‌ترین فیلم‌ها و بزرگ‌ترین رسوایی‌های جشنواره یاد کرد.