تبعیض در همسان‌‌سازی‌ حقوق بازنشستگان

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی سراسر کشور در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از سیاست یک بام و دو هوای مسئولان درخصوص تعیین میزان افزایش مستمری سال۹۹، عدم‌اجرای قانون همسان‌سازی‌ و تبعیض میان مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با مستمری‌بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی در بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی دولت، گفت: اجرای قانون همسان‌سازی‌ مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به موضوعی بغرنج تبدیل شده که بیانگر قانون‌گریزی برخی مسئولان است.