اقتصاد ایران از برنامه ششم عقب افتاد

شیوع ویروس کرونا احتمالا ارزش‌افزوده مشاغل خدماتی را از بین خواهد برد و درپی افت تقاضا در بخش خدمات، رکود در بخش صنایع و معادن نمایان خواهد شد
مرکز آمار ایران با انتشار گزارش فصلی خود از شاخص‌های اقتصادی کشور پرده از یک واقعیت تلخ برداشت.