09
دو شنبه 18 فروردین 1399
شماره 7910
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کیوسک
شیوع ویروس کرونا فضای سورئالی خلق کرده که من را به یاد دوران جوانی‌ام، زمانی که در «نبرد بالج1» به‌عنوان یکی از اعضای لشکر پیاده نظام‌84 حضور داشتم، می‌اندازد.

بازگشت به زندگی عادی با قرنطینه هوشمند در چک

دولت چک امیدوار است با اجرای سراسری قرنطینه هوشمند، محدودیت‌های سخت اعمال شده بر تمامی شهروندان این کشو را بردارد و زندگی و اقتصاد را در این کشور به حال عادی برگرداند.