22
چهار شنبه 21 آذر 1397
شماره 7550
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مصاحبه با پروفسور قوام‌زاده پدر پیوند مغز استخوان ایران

پیوند؛ اسب زین‌کرده‌ای که آماده تاختن است

گفت‌وگو
کودکی که تا اواسط دوره ابتدایی به‌گفته خودش از درس خواندن بدش می‌آمد، نخستین کسی شد که دانش پیوند سلول‌های مغز استخوان را به ایران آورد و کاری کرد که ایران جزو کشور‌ّهای برتر در این زمینه شود.