جمعیت 100میلیون نفری در 3 دهه آینده
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه در مسائل جمعیتی باید صریح بود و وضعیت حال چنان که گفته می‌شود تیره و تار نیست، گفت: جمعیت کشور طی 3دهه آینده به 100میلیون نفر می‌رسد.