رفع تشنگی درختان با پساب فاضلاب

شدت گرفتن گرمای هوا و کاهش منابع آب پایتخت،  تأمین آب آشامیدنی خانه‌ها را با کمبود روبه‌رو کرده است و در این بین باید نیاز فضای سبز را هم درنظر گرفت که خود از مصرف‌کننده‌های اصلی آب در گرمای تیرماه است. به‌گزارش شهرنوشت، کاهش منابع آب شهر،  زنده نگه داشتن فضای سبز را وابسته به منابعی می‌کند که برای آشامیدن قابل استفاده نباشند. مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران از توافق با شرکت آب و فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها خبرداد.