17
چهار شنبه 30 آبان 1397
شماره 7533
گفتمان
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چطور می‌توانیم حضور پدر و نقش او را در خانواده پر‌رنگ‌تر کنیم

پدر نان‌آور یا پدر خانواده؟

نقش مادر در تربیت کودک بسیار مهم است اما پدر هم وظایف و تأثیر بسیار مهمی در این خصوص دارد که نادیده گرفته‌شدن آن می‌تواند مشکلات زیادی به‌دنبال داشته باشد.