میوه‌های بهشتی در پایتخت

جشنواره میوه‌های بهشتی ازجمله انار، انجیر و زیتون با برپایی استیج در شمال‌شرق تهران برگزار می‌شود.