5
دو شنبه 16 مهر 1397
شماره 7498
بورس
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تداوم روند کاهشی نرخ ارز و افت شدید تقاضای خودرو و لوازم خانگی موجب تندتر‌شدن شیب کاهش قیمت این کالاها در بازار شد.

ثبت بزرگ‌ترین سقوط؛ بورس‌آماده بازگشت

بورس
با سقوط 4.2درصدی بورس در مبادلات دیروز درکمتر از 3ساعت، 35هزار میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت‌های بورس کاسته و بزرگ‌ترین سقوط تاریخ بورس ثبت شد.