اختلاف بر سر سفره کارگران

سفره ۱۳ میلیون کارگر ایرانی با وجود آنکه بسیار کوچک شده اما با مقاومت دولت و کارفرمایان نشست تعیین حداقل دستمزد بدون نتیجه پایان یافت
با مقاومت دولت و کارفرمایان نشست 6ساعته سه‌شنبه‌شب شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه ماند و تصمیم‌گیری در این‌باره به جلسه سوم یعنی ۲۷ اسفند‌ماه موکول شد.