11
سه شنبه 25 بهمن 1401
شماره 8714
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چرا «سرپل تجریش» در میان اهالی پایتخت معروف است؟

پل خاطره‌انگیز تهرانی‌ها

«سرپل تجریش» برای تهرانی‌ها یک محل ویژه است. آنقدر که در ترانه‌های قدیمی کوچه و بازاری تهران قدیم و یا حتی در فیلمفارسی‌ها هم سرپل تجریش نقشی پررنگ داشت.