24
سه شنبه 25 بهمن 1401
شماره 8714
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تاریخ‌شناسی نق‌زدن ایرانیان

نگاه
نق‌زدن اجتماعی در ایران سابقه طولانی دارد.
ذره‌بین
ایرانی‌ها در طول تاریخ مصداق مدارا و تحمل و تسامح بوده‌اند اما امروز این ویژگی‌های فرهنگی جایش را به از همه‌چیز شکایت داشتن، همیشه طلبکار بودن و غرزدن به عالم و آدم داده است.

مردم کدام کشورها غرغروترند؟

ژاپنی‌ها غر نمی‌زنند ، اروپایی ها بیشتر غر می‌زنند
گزارش
فقط ما ایرانی‌ها غرغرو نیستیم و در کشورهای مختلف دنیا افراد نق‌زن و غرغرو به حد وفور یافت می‌شود.