چرا نق می‌زنیم؟

امروزه افراد زیادی در جامعه از جایگاهی که در آن قرار گرفته‌اند ناخرسندند.