افکار عمومی با مطبوعات شکل می‌گیرد

شهردار تهران: «تهران من» گامی به سوی هوشمند شدن است
​​​​​​​شهردار تهران با بیان اینکه افکار عمومی از طریق مطبوعات شکل می‌گیرد، اظهار کرد: تلاش برای نشان دادن وضعیت رو به بهبود و فضای امید از موضوعاتی است که شهرداری تهران تلاش می‌کند به آن برسد، اما در فضای عمومی کشور حرکت می‌کنیم و نمی‌توانیم فضای عمومی کشور را تغییر بدهیم.