3
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397
شماره 7368
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

همه نامزدهای شهرداری تهران

شناسنامه
شناسنامه نامزدهای شهرداری تهران
ویژه
صدرالدین علی‌پور، رئیس مرکز مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: یکی از دغدغه‌های اصلی در مدیریت شهری، امکان اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه بندی‌هاست.
مترو
خط 6متروی تهران که قرار است طی ماه‌های آتی به چرخه حمل‌ونقل عمومی تهران متصل شود، این روزها نیازمند حمایت‌های گسترده مدیریت شهری و دولتی است.

مصلحت اندیشی هاشمی، انسجام شورا

اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز گزینه‌های خود برای انتخاب شهردار آینده پایتخت را اعلام کردند
شورا
صبح دیروز در جلسه هم‌اندیشی شورای شهر تهران چهره 7گزینه انتخاب شهردار مشخص شد.