خروج پرونده‌های طلاق توافقی از دادگاه‌ها

با تعیین‌تکلیف طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها میزان پرونده‌های قضایی ۳۵درصد کاهش می‌یابد.