8
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397
شماره 7368
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

وزیر نیرو: صنعت باید صرفاً از تصفیه پساب استفاده کند

گزارش
«باید صنعت ما در آینده صرفا متکی به پساب تصفیه شده باشد تا بتوانیم آب شیرین را تنها برای مصارف شرب، بهداشت و کشاورزی استفاده کنیم.
عدد خبر

استارت بزن، حرکت کن

برای راه انداختن یک‌کسب و کار موفق به چه کارهایی نیاز است؟
از وقتی استارتاپ‌ها راه افتاده‌اند، بی‌نهایت آدم بوده‌اند که خواسته‌اند کاری شبیه دیگران بکنند یا اینکه ایده‌ای داشته‌ و تلاش کرده‌اند اما به جایی نرسیده‌اند.