مدیرعامل سازمان مدیریت میادین در جمع فرزندان شهدا

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در جمع فرزندان شهدا گفت: «نقش سازمان مدیریت میادین در شرایطی که مردم با مسائل و مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بسیار مهم و حیاتی است و عملکرد کارکنان این سازمان در این شرایط، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این میان، مسئولیت فرزندان شهدای این سازمان مضاعف است.»