سال سخت کتاب در راه است

ناشران از وضعیت نشر در سال1397 می‌گویند
سال1397، سال کمبود و گرانی کاغذ وبه تبع آن گرانی کتاب‌ها بود و مخاطبان کتاب‌ در بازار نشر ایران با افزایش قیمت‌ها مواجه شدند و قدرت خریدشان روزبه‌روز کمتر شد. قیمت کاغذ از ابتدای سال‌جاری تا به امروز بیش از 4برابر شده است.