بوئینگ هلی‌کوپتر خودران جنگی ساخت

هلی‌کوپتر خودران که قابلیت حمل تجهیزات مورد نیاز در میدان جنگ را دارد، اخیرا توسط یک شرکت آمریکایی زیرمجموعه بوئینگ ساخته شد