قاچاق مواد‌مخدر با کوادکوپتر

مردی که با استفاده از کوادکوپتر دست به قاچاق موادمخدر از ایران به ترکمنستان می‌زد دستگیر شد.