تاریخ شفاهی فرماندهان جنگ را تدوین کنید

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است: تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع‌مقدس باید بر پایه اسناد موجود در مرکز اسناد دفاع‌مقدس با رویکرد ایجاد زمینه برای توسعه ادبیات پایداری و استفاده عموم، با سرعت بیشتری تدوین شود.