انتقاد وزیر از فرمایشی کردن انتخاب پیام‌رسان

وزیر ارتباطات از فرمایشی نبودن انتخاب پیام‌رسان‌ها حرف زده و گفته است کسی برنده رقابت است که خدمات بهتری ارائه کند
رفتارهای از بالا به پایین یا آنطور که وزیر ارتباطات تأکید کرده، ‌«قوانین مربوط به دهه‌های گذشته»، ‌باعث شده تا استارتاپ‌های کشور با چالش‌های جدی در کسب‌وکارشان روبه‌رو باشند و در مواردی، حتی ریشه کسب‌وکارهای خلاقانه‌شان بخشکد.