اصغرزاده، دبیرکل جدید انجمن اسلامی مهندسان شد

نهمین کنگره سراسری انجمن اسلامی مهندسان ایران صبح روز گذشته برگزار شد.