نوروز1400و برنامه‌ریزی سفر

سفرهای نوروزی بار دیگر در دوران کرونا و البته با ورود کرونای جهش‌یافته به کشور تبدیل به دغدغه مسئولان کشور شده است.