این ون، آینده کمپینگ را متحول می‌کند!

​​​​​​​یک سال پیش، شرکت «هایمر» غول کمپ آلمان، بمب پر سرو صدای خود را که یک ون مخصوص کمپ بود، منفجر کرد.