خیز یک استارتاپ آموزشی در هند

در سال‌های اخیر و در هندوستان تعداد زیادی استارتاپ آموزشی آنلاین برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان شکل گرفته‌اند. بیش از 250میلیون دانش‌آموز در مدارس مناطق شهری و روستایی این کشور در برنامه‌های مختلف این استارتاپ‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.