سالی بدون جشنواره تلوراید

فیلمخانه ملی آمریکا پس از یک‌ماه بررسی: برگزاری حضوری و فیزیکی این رویداد امکان‌پذیر نیست
برگزاری چهل‌وهفتمین دوره جشنواره فیلم «تلوراید» نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. این جشنواره فیلم قرار بود از 3 تا 7سپتامبر 2020 13تا 17شهریور 1399 برگزار شود.