نامزدهای جشن خانه سینما معرفی شدند

با اعلام اسامی نامزدهای جشن خانه سینما، دو فیلم «شبی که‌ماه کامل شد» و «مغزهای کوچک زنگ زده» با نامزدی در 14بخش، رکورددار نامزدی این دوره شدند.