فاضلاب خام در کام مزارع البرز

مدیرکل محیط‌زیست البرز: باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید که کشاورزان ناچار نشوند به خاطر نبود آب محصولات را با فاضلاب آبیاری کنند
مدیرکل محیط‌زیست البرز گفت: آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب خام مغایر اصول بهداشتی و زیست‌محیطی است و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.