20
سه شنبه 14 آبان 1398
شماره 7799
کتاب
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دوره دوم شاعری‌ام مدیون فضای مجازی است

گفت‌و‌گو با سیدعلی میرافضلی، از شعر نیمایی تا شبکه‌های اجتماعی
سیدعلی میرافضلی از شاعرانی است که در خلوت، راه خود را پیموده. شعر او بدون پشتیبانی گروه و دسته و جریانی بالا آمده و به مرور فراگیر شده است. راه او، از همان آغاز، از سال1373 که «تقویم برگ‌های خزان» را منتشر کرد، روشن بود.