12
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بخش دوم از مجموعه «شهیدگاه» که توسط آیدین باقری و حمیدرضا علی ثانی ساخته و پرداخته شده است، بیست و یکم شهریور در گالری طراحان آزاد به نمایش گذاشته می‌شود.
روان‌پریشی و اختلالات روان رایج در جامعه، نشان‌دهنده بخشی از شرایط اجتماعی مردمان آن جامعه است؛ در واقع آنچه بر جامعه می‌گذرد به نوعی در این اختلال‌ها و بیماری‌ها‌ نمایان می‌‌‎شود.
هیچ برنامه مؤثری برای مراقبت از سلامت روان مردم و گروه‌های آسیب‌پذیر در بحران کرونا اجرا نشده است

شوریده‌حالان کرونا

گزارش
بیش از 7‌ماه از همزیستی ویروس کرونا با مردم جهان می‌گذرد. در این مدت سبک زندگی بسیاری از افراد تغییر کرده و تعدادی دیگر نیز بعد از چند‌ماه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی بالاخره به زندگی برگشتند و پذیرش ریسک ابتلای به این ویروس را به خانه‎نشینی ترجیح دادند.