12
دو شنبه 17 شهریور 1399
شماره 8031
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ستاد کرونا مجازات‌ متخلفان را رأسا تصویب می‌کند؟

یادداشت
مقام قانونگذاری و صلاحیت تعیین فعل با ترک فعل مجرمانه و تعیین مجازات برای هر یک از آنها برای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزو حقوق و تکالیف مجلس شورای اسلامی است و انطباق تصمیمات مجلس با اصول قانون اساسی و شرع مقدس به ‌عهده شورای محترم نگهبان است.
با ابلاغ بخشنامه اجرایی از سوی دولت، نادیده گرفتن پروتکل‌های پیشگیری از کرونا از این پس مجازات دارد

مجازات کرونایی آمد

محمدحسین قربانی، مشاور وزیر بهداشت در گفت‌وگو با همشهری: تعیین مجازات برای متخلفان، اهرم بازدارنده برای کاهش موارد ابتلا و نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی است
گزارش
فقدان ضمانت اجرایی کافی برای پروتکل‌‎های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی انتقادات جدی به شیوه سیاستگذاری این ستاد در ماه‌های اخیر بوده است.